Мемлекеттік сатып алу

Мемлекеттiк сатып алу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

3-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы

4-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттары

5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі

6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер

7-бап. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындау тәртібі

8-бап. Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі

9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары

10-бап. Әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тану негіздері

11-бап. Әлеуетті өнім берушінің анық емес ақпарат беруінің салдарлары

12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер

13-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері

14-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимді қолдану

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

15-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік сатып алу саласындағы құзыреті

16-бап. Уәкілетті органның құзыреті

17-бап. Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың өкілеттіктері

3-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ӨТКІЗУДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГТЕУ

18-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау

19-бап. Мемлекеттік сатып алуды мониторингтеу

4-тарау. КОНКУРС ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

20-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

21-бап. Конкурстық құжаттама

22-бап. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау

23-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама

24-бап. Конкурсқа қатысуға өтінім

25-бап. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету

26-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі демпингке қарсы шаралар

27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау

28-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама

29-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары

30-бап. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекшеліктері

31-бап. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекшеліктері

5-тарау. АУКЦИОН ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

32-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

33-бап. Аукционға қатысуға өтінімдерді қарау, аукционға қатысуға жіберу

34-бап. Аукцион өткізу

35-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама

36-бап. Аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары

6-тарау. БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

37-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың негіздері

38-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

7-тарау. БІР КӨЗДЕН АЛУ, ТАУАР БИРЖАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ТӘСІЛДЕРІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

39-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздері

40-бап. Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

41-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

42-бап. Тауар биржалары арқылы тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру

8-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ

43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу

44-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтару

45-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізудің негіздері

46-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың күшіне енуі

9-тарау. ШАҒЫМ ЖАСАУ

47-бап. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау

48-бап. Шағым беру тәртібі

10-тарау. АРНАЙЫ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

49-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

50-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі

51-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы

52-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Back to top button
Жабу
Жабу